Elysée

Elysée

Velika koncertna harfa

Visina:187 cm
Težina:39 kg
Raspon:47 žica, G00 - C45
Drvo:

Brazilski Santos palisander za tijelo i smreka za rezonatnu ploču

Završna obrada:

prirodni palisander ili pozlaćeni brončani ukrasi

Velika koncertna harfa u najčišćoj francuskoj tradiciji,  Elysée je napravljena u počast svojim pretcima, mitskim harfama Erard i zlatnom dobu francuskih graditelja instrumenata.Inspirirana Erard-Empire modelima dočarava ih estetski, s ornamentima u pozlaćenoj bronci. Brončani ukrasi napravljeni su  po uzoru na originalnu harfu Erard Empire broj 3969, koja se nalazi u Camacovoj privatnoj  zbirci povijesnih instrumenata. Ornamenti su rad francuskog majstora zanata koji radi za nacionalne muzeje.