Excalibur

Excalibur

Velika koncertna harfa sa kukcicama

Visina:147 cm
Težina:13,8 kg
Raspon:38 žica, C00 - A36

Žice:

Kürschner © fluoro-karbonske žice za Excalibur (C00 do D26)
 i metalne žice za harfu sa kukicama (C27 do A36)


Drvo:

javor i bukva za tijelo i smreka za rezonantnu ploču

Završna obrada:

mahagonij, trešnjino drvo, orah, prirodni ili ebanovina
. Opcije dekoriranih rezonantnih ploča

François Pernel 

Prije mnogo godina, tvornica Camac harfi je bila ponosna na svoju Excalibur harfu, izrađenu za glazbenike koji su trebali snažan i  jedinstveni instrument. Poput mitskog mača, ova harfa više nije s nama. Ali sada, Excalibur je osvanuo  opet, u novom modelu! Današnji Excalibur  je velika harfa s kukicama koja nudi vrlo izjednačenu napetost žica, posebno dizajniranu  rezonatnu ploču  i optimalnu ravnotežu frekvencija rezonatne ploče. Zvuk  je ogroman, zapanjujuće bogat i izjednačen.

Excalibur nudi novi odnos između svoje zvučne kutije, velikog raspona osmišljenog za svu vrstu glazbe i suvremene napetosti žica. To je novi glazbeni presedan, koji nudi umjetniku inovativni novi odnos sa svojim instrumentom.