Telenn za male ruke

Telenn za male ruke

Telenn za male ruke je prva harfa na tržištu sa razmakom žica posebno prilagođenom dječjim prstima.

Visina:133 cm (low feet) · 140 cm (half-height legs) · 148 cm (high legs)
Težina:12 kg
Raspon:34 žice, A1 - C34
Žice:

nylon for gut-strung harp (A1 – F3), Camac light gut (E4 – D26), Galli lever harp bass wires

Drvo:

javor i bukva za tijelo i smreka za rezonantnu ploču

Završna obrada:

mahogany, cherry wood, walnut. With supplement: natural maple. Soundboard decorations to order. Low feet / half-height legs / high legs (option). Unless otherwise ordered, standard fitting is half-height legs.

Telenn za male ruke je prva harfa na tržištu sa razmakom žica posebno prilagođenom dječjim prstima. Kod violina i violončela pri izradi polovinka, četvrtinka, čak i osminka i šesnaestinka, sve proporcije instrumenta se prilagođavaju. Ali to nikada, do sada, nije bio slučaj za harfu tj za onaj dio harfe kojeg djece najviše dodiruju odnosno za žice.

Ideja Isabelle Moretti inspiracija je za harfu Telenn za male ruke. Upravo je Isabelle Moretti primijetila kako najmlađa djeca često trebaju bliže razmake između žica. Tvornica Camac razvila je i testirala prototip ove harfe s priznatim učiteljima i njihovim učenicima u Parizu, te na proslavljenom predškolskom programu Kraljevskog konzervatorija u Haagu.

Telenn Small Hands koristi žice manje napetosti kako bi se dobila veća lakoća sviranja i ima tri mogućnosti visine nogu. Vaše dijete će se osjećati prirodno i opušteno sa svojom harfom – od samog početka!